Una notte di Kinbaku e Sushi

Berlino Moabit allo Studio 6×6, estate 2020

Foto e Bondage: io e Alexander Madl

Con Discover Kinbaku (Alexander e Natasha) e Saara Rei